Srčni pogovori so pionirski projekt Godbe Domžale v sklopu praznovanja 140. obletnice društva. Na okroglih mizah se bodo zbrali sogovorci iz godbenih vrst, voditelj Matej Primožič pa bo z njimi vsak mesec obravnaval eno izmed področij godbenega življenja.

V mesecu marcu se nam pridružite ob pogovoru z naslovom Godba ni samo glasba, temveč da so njeno srce druženje, sodelovanje in medsebojna pomoč, ki člane povezujejo v močen in nerazdružljiv sestav. Okrogla miza bo potekala v Slamnikarskem muzeju Domžale v sredo, 27.3.2024, ob 18. uri. Poskrbljeno bo tudi za kulturni program.

Lepo vabljeni, vstop prost!

Godbena prioriteta je že od leta 1884 enaka – Glasba.

Godbo Domžale je leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc PFEIFER. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.