Godbena prioriteta je že od leta 1884 enaka – Glasba.

Godbo Domžale je leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc PFEIFER. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.

Glavni projekt godbe med obema vojnama je bila prav gotovo gradnja godbenega doma

Glavni projekt godbe med obema vojnama je bila prav gotovo gradnja godbenega doma. Leta 1925 so stekle priprave za gradnjo, naslednje leto pa je bil vzidan vogelni kamen. Do leta 1888 so imeli godbeniki namreč vaje v beneficiatovem stolpu taborskega obzidja pri cerkvi na Goričici, do zgraditve svojega doma pa v stari šoli.

4. avgusta 1929, je bil, takrat prvi godbeni dom na ozemlju takratne Jugoslavije, slovesno odprt in kronike pišejo, kako so bile Domžale tisti dan en sam veselični prostor.

Godbeni dom je zares zaživel, saj so v njegovi dvorani poleg godbenih koncertov prirejali tudi različne zabavne večere: pustne zabave, vinske trgatve, silvestrovanja in pa dramske igre. Danes je godbeni dom popolnoma prenovljen, a svojega kulturnega poslanstva ni izgubil. V njem ima še vedno sedež godba z vsemi svojimi dejavnostmi, odvečen prostor pa je odstopila Slamnikarskemu muzeju, ki lepo dopolnjuje kulturno vsebino in podobo doma.

Po vojni se je na novo organizirala in kmalu sestavila pod svojim okriljem mladinsko godbo

Med drugo svetovno vojno godba s svojim delovanjem ni prenehala. Po vojni se je na novo organizirala in kmalu sestavila pod svojim okriljem mladinsko godbo, saj glasbene šole v Domžalah še ni bilo. Z dirigentom Tonetom Juvanom, godbo je prevzel 1974, se je godba začela udeleževati tudi tekmovanj pihalnih orkestrov. Leta 1984 je godba praznovala že stoto obletnico. Tudi z naslednjim dirigentom, Frančkom Kuharičem, je godba kvalitetno napredovala, 13-letno sodelovanje z njim pa kronala z zlatim priznanjem na tekmovanju v zabavnem programu v Ormožu (2000).

Leta 2001 se je pod dirigentom Gregorjem Vidmarjem godba začela udeleževati tekmovanj Zveze slovenskih godb (ZSG) in iz 3. težavnostni stopnje na vsakem tekmovanju napredovala vse do 1. težavnostne stopnje ZSG. Uspešne uvrstitve na uradnih tekmovanjih ZSG smo še naprej dopolnjevali na tekmovanju v zabavnem programu za Pokal mesta Ormož, saj smo leta 2001 in 2002 dosegli absolutno prvo mesto, leta 2003 pa zlato plaketo.

Osvojitvijo zlate plakete in posebne nagrade za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

Na dirigentskem mestu je bil od leta 2006 do 2021 domačin Damjan Tomažin. Pod njegovim vodstvom se je leta 2011 naša godba uvrstila v najvišjo, koncertno skupino ZSG.

Udeležba na tekmovanju maja 2015 v najvišji, koncertni težavnostni skupini dokazuje kvalitetno rast v zadnjem obdobju, saj smo navdušili z osvojitvijo zlate plakete in posebne nagrade za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Godba Domžale se je s tem rezultatom postavila ob bok najboljšim slovenskim pihalnim orkestrom in dokazala, da poleg izjemne popularnosti (tretja najbolj popularna godba po izboru Nedeljskega dnevnika pred leti), sodi med pet najboljših v Sloveniji.

V letu 2014 je Godba Domžale praznovala že 130-letnico

V letu 2014 je Godba Domžale praznovala že 130-letnico. Godbenice in godbeniki smo poleg številnih nastopov v Slamnikarskem muzeju postavili razstavo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, izdali jubilejni časopis, novo zgoščenko z gosti (Vlado Kreslin, Eva Černe, Katrinas, Ajda Stina Turek, Zoran Potočan …) in delno prenovili uniforme. Izvedli smo tudi tridnevni slavnostni program: akademijo, koncert v polnem Letnem gledališču Studenec in povorko po domžalskih ulicah s prijateljskimi godbami, mažoretnimi skupinami in drugimi društvi.

Veliko energije posvečamo vajam korakanja, na ta način je postala Godba Domžale vešča show programa in privlačna za različne mažoretne skupine in tovrstne festivale. Tako smo v zadnjem obdobju gostovali v francoskem Toulusu, na velikem festivalu bikoborb, glasbe in vsesplošne zabave, v mestu Dax v Franciji, na Festivalu Magdalena v španskem Castellonu in še kje.

Dirigent Gregor Vidmar

Od jeseni 2021 je dirigent Gregor Vidmar, ki nadaljuje tradicijo širokega delovanja naše godbe. Gregor je akademski glasbenik in profesor klarineta. Svojo veliko energijo in glasbeno znanje uspešno posreduje članom orkestra, vse skupaj pa se vidi in sliši na naših nastopih.

V Godbi Domžale dajemo velik poudarek pomlajevanju zasedbe. Zavedamo se, da le z mladimi lahko nadaljujemo našo bogato tradicijo.

Godbeni dom

Godbena prioriteta je že od leta 1884 enaka – Glasba.

Godbo Domžale je leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc PFEIFER. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.