Novice

Iščemo novega dirigenta

Obljavljamo razpis za novega dirigenta naše godbe

V letošnjem letu bomo zaključili uspešno sodelovanje z dosedanjim dirigentom Damjanom Tomažinom. Upravni odbor in strokovni svet sta zato pripravila razpis za izbor novega. Podrobnosti spodaj, sicer pa je razpis odprt do 22.3.2021.

-------------------------------------

Kulturno društvo Godba Domžale, Kajuhova c. 5, Domžale, davčna številka SI55023690, ki ga zastopa Gregor Sušnik (predsednik društva), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA  MESTO DIRIGENTA (m/ž).

Godba Domžale bo v letu 2021 praznovala 137-letnico obstoja. Orkester po kriterijih ZSG sodi v koncertno skupino. Sodeluje na različnih prireditvah v domači občini, po Sloveniji in v tujini. Orkester letno izvede (najmanj) dva samostojna koncerta ter sodeluje na ca. 40 nastopih. Vaje potekajo dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih med 20. in 22. uro  v lastnem godbenem domu (več: www.godba-domzale.si).

Od kandidata pričakujemo:

·       ustrezno glasbeno izobrazbo (končana Akademija za glasbo),

·       večletne izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih glasbenih sestavov,

·       vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,

·       vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo:

·       strokovno vodenje in odgovornost do orkestra,

·       priprava, študij, izvedba programov za koncerte in druge nastope ter poročila o opravljenem strokovnem delu,

·       sodelovanje z upravnim odborom in s strokovnim svetom društva pri pripravi programa in njegovi izvedbi,

·       sodelovanje na ostalih nastopih godbe.

Prijavnica naj vsebuje:

·       življenjepis,

·       kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra,

·       dokazila.

Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in razvoja godbe ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 22. 3. 2021 na elektronski naslov info@godba-domzale.si, ali naslov KD Godba Domžale, Kajuhova c. 5, 1230 Domžale.

Komisija za izbor dirigenta bo seznam primernih kandidatov predložila upravnemu odboru društva, ki bo skupaj s strokovnim svetom opravil končno izbiro. Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor. Po potrebi bomo kandidata povabili tudi na praktični preizkus vaje z orkestrom. Ob pozitivni oceni strokovnega sveta in upravnega odbora bo kandidat postal dirigent Godbe Domžale. Kandidat bo sklenil pogodbo za določen čas z možnostjo podaljšanja in z odpovednim rokom šestih mesecev. Delo dirigenta nastopi 1. 9. 2021.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po odločitvi pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani.

Morebitne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri predsedniku društva Gregorju Sušniku (tel.: 031 577 616 ali gregor.susnik2@gmail.com).

          

Godbena prioriteta je že od leta 1884 enaka – Glasba.

Godbo Domžale je leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc PFEIFER. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.

PREBERI VEČ
agrard badex berni borstar bossplast ccn cirius domzalec erpium florjan forte geosan gercar glasbila gsd helios jeretina jskd jurcek keber kos ksradomlje kssimonajenka ksslavkaslandra ksvencljaperka lencek logostrade majhenic metalprofil modrenovice nose obcinadomzale omers petkovski pocivavsek ravbar remeda s-atelje sam servis-pihal sij slamnik systemair triglav-papir turisticno-drustvo vidmar vitanest vodoterm vrtart