V četrtek, 25. januarja 2024, se je v Slamnikarskem muzeju v Domžalah odvijal slavnostni občni zbor Kulturnega društva Godbe Domžale. V njem smo se predvsem zazrli v prihajajoče slavnostno leto, ko bo naše društvo praznovalo že 140. obletnico delovanja. Predstavili smo dogodke in načrte za praznovanje v tem letu s sloganom “Godba s srcem”.

Večer je otvoril predsednik orkestra, Jože Pavli, pozdravil vse godbenice in godbenike, častne člane, upokojene člane in vse goste, predstavnike Krajevnih skupnosti, Javnega sklada za kulturne dejavnosti območna izpostava Domžale, prijateljskih godb, gasilskih društev, narodnih noš in vseh ostalih. Zbrani smo potrdili delovno predsedstvo in tako začeli uradni del.

Poročila preteklega leta so predstavili predsednik Jože Pavli, dirigent Gregor Vidmar, predstavnik strokovnega sveta Daniel Savnik, glavna administratorka Eva Štrekelj, predstavnik nadzornega sveta Drago Tavčar in predstavnik disciplinske komisije Jošt Osolin. V imenu blagajničarke in imenu gospodarja našega društva je poročila prebral predsednik. Slišali smo lahko, da je bilo leto 2023 bogato in uspešno. Leto smo zaključili pozitivno, z uspešno izvedbo mnogih nastopov, 3 večjih projektov – spomladanski koncert, novoletni praznični koncert in projekt v sodelovanju z domžalskimi rogisti “Kdo se tam oglaša?”. Češnja na vrhu torte leta 2023 vsekakor krasi zlato prisluženo priznanje s pohvalo iz tekmovanja Vinka Štruclja v zabavnem programu, ki smo jo prejeli v Ormožu, novembra 2023.

V nadaljevanju smo predstavili leto 2024. Vse načrte in dogodke. Plan dela in mnogo že potrjenih nastopov je predstavil Jože Pavli, glavno besedo, pa je imela vodja delovne ekipe 140-letnice, Polona Mežnar.

Leto 2024 bo leto Godbe s srcem. Čakajo nas mesečni Srčni pogovori v Slamnikarskem muzeju, posebna razstava, godbeni časopis, godbeni merch, priprava godbenega koledarja za prihodnje leto in še in še. Nedvomno bo najbolj slavnostno veliko trodnevje. 30. maja bo potekala Slavnostna akademija v Kulturnem domu Franca Bernika, 31. maja slavnostni koncert v Poletnem gledališču Studenec skupaj z gosti: letošnjo predstavnico Slovenije na Evroviziji in Slovenskim Oktetom, 1. junija pa vse domžalsko rajanje pod imenom Pozdrav iz Domžal v Slamnikarskem parku. V jesenskih mesecih načrtujemo obisk vrtcev in osnovnih šol občine Domžale, gostovanje v tujini ter izvedbo novoletnega prazničnega koncerta. Po uspešnem občnem zboru je sledilo druženje v Martinovi sobi kjer smo uživali v družbi vseh prisotnih in ob prekrasni pogostitvi Kos cateringa.

Leto bo pestro in polno priložnosti za druženje in rajanje. Vabljeni ste, da nas spremljate in se nam pridružite na vseh dogodkih, koncertih in nastopih. Mi vas bomo veseli in hvaležni vaše podpore tega dolgoletnega delovanja naše godbe.

S srčnim pozdravom,
Vaša Godba Domžale

Foto: Janez Štrukelj

Godbena prioriteta je že od leta 1884 enaka – Glasba.

Godbo Domžale je leta 1884 ustanovil takratni domžalski učitelj Franc PFEIFER. Na začetku svojega delovanja je godba delovala pod okriljem domačega gasilskega društva, zato so bili godbeniki na svojem prvem nastopu istega leta, pri odprtju gostilne v Stobu, oblečeni kar v gasilske uniforme. Prva svetovna vojna je tudi med godbeniki razredčila vrste, saj je bilo veliko članov vpoklicanih. Med vojno je godba nastopala predvsem na pogrebih, po vojni pa je začela z rednimi vajami.